HYRESRÄTT 

EXTRA ALLT 

All inclusive. Det finns många fördelar med att bo i ett Lifetime Home, som inte finns hos andra hyresvärdar. För att göra ditt liv enklare, bättre och billigare har vi skapat extra ytor kring ditt boende och ett gäng tjänster som du får ta del av via vår Lifetime App. Men det är inte bara gemensamma inköp av produkter och tjänster som förenklar ditt liv, där finns också ett plattform för ett socialt engagemang som kan förgylla ditt liv.

I DIN HYRA INGÅR ETT GÄNG SMARTA FÖRDEDELAR,

ALLT SAMLAT I EN LIFETIME APP.

Garage Doors

FÖRRÅD

Ett extra förvaringsutrymme för dina fritidsintressen, vinterdäcken eller barnens leksaker. Förrådet är varm och låst.

inslagna paket

BUD & PAKET

Ett servicehus där post, bud och matleveranser kan förvaras till dess du har tid och möjlighet att hämta dem.